Vi hoppas ödmjukast att vi får möjligheten att leverera starkare och härligt glädjefyllda festivaler och evenemang 2022
Längtan efter sommaren och festivaler är enorm och omständigheterna och läget runt omkring oss förändras kontinuerligt gällande Covid-19. Tiden är knapp och osäkerheten är stor så idag måste vi meddela att våra festivaler HojRock och Sverige Dansar flyttas till 2022. HojRock flyttas till den 16-18 juni och Sverige Dansar till den 30 juni-2 juli 2022.
Pandemins järngrepp om världen och regeringens rekommendationer ser inte ut att lätta inför årets tidiga sommarevenemang. Vi har därför tagit det tråkiga men kloka beslutet att vi flyttar evenemangen och alla artister som har möjlighet att spela ännu ett år fram i tiden. Vi hoppas ödmjukast att vi får möjligheten att leverera starkare och härligt glädjefyllda festivaler och evenemang 2022.
Vi håller i och ut tillsammans!