Viktig information om covid-19
Vi värnar om att skapa en säker och trygg miljö för våra gäster och medarbetare. Västervik Resort håller verksamheten öppen efter myndigheternas rekommendationer och har vidtagit en rad åtgärder för att öka säkerheten och minska spridningen av virus Covid-19.

Utomhusarenor

Konstgräs planer

Vi erbjuder två konstgräsplaner på området, en i centrum och en nere vid vår stora lekplats. Du kan inte boka upp tid på banorna utan det är fritt för alla alla vara med och kicka fotboll, leka eller spela innebandy. Det är fritt fram för aktiviteter mellan 07.00 till 23.oo varje dag men kvällstid bör man respektera närliggande husvagnar och stugor när det gäller ljudvolym.