Viktig information om covid-19
Vi värnar om att skapa en säker och trygg miljö för våra gäster och medarbetare. Västervik Resort håller verksamheten öppen efter myndigheternas rekommendationer och har vidtagit en rad åtgärder för att öka säkerheten och minska spridningen av virus Covid-19.

Grillplatser

Det finns flera grillplatser på området där du enkelt kan grilla med medhavd kol eller ved. Grillplatserna går inte att reservera och alla är välkomna. Vänligen använd respektive sorteringskärl och ta hand om ditt avfall när du har grillat klart.