Har du fått mersmak och vill stanna lite längre?

Vi erbjuder 200 säsongstomter på Västervik Resort för er som vill ha en trygg och härlig upplevelse året om. Våra säsongstomter är populära så visa ditt intresse i god tid. Västervik Resort erbjuder förbokningsbar sommarsäsong och vintersäsong.

Västervik Resort har två säsonger/år:
Sommar 2022-05-01 – 2022-09-30
Vinter 2021-09-30- 2022-05-01

 

Pris sommarsäsong 2022

Tomt med el alt. el- och TV- anslutning 20500 kr, plus elförbrukning
Tomt med el och VA – anslutning 21500 kr, plus elförbrukning
Avgift för el är 2 kr/Kwh

 

Pris vintersäsong 2022

Tomt med el-anslutning, vintercamping (2021/2022) 4 200 kr, plus elförbrukning
Enbart bokningsbart för dem som bokat sommarsäsong.

För intresseanmälan av sommarsäsongen 2022, vänligen ta kontakt med Elin Nilsson på elin.l.nilsson@vastervik.se, alt. 0490- 25 80 01

Anmälan befintliga säsongare
Vi önskar att ni kontaktar oss och meddelar om ni önskar ha kvar säsongstomten. Svar om vintersäsong med vintercamping senast: 15 september. Svar om sommarsäsong senast: 1 oktober.

Betalning
Vintersäsongen ska vara betald senast: 1 oktober

Bokningsavgiften för sommarsäsongen, 1 500 kr, ska vara betald senast den 1 oktober. Resterande belopp ska betalas in till den 31 mars.

För nya säsongsgäster ska bokningsavgiften vara betald 10 dagar efter bokningsdatumet. Resterande belopp ska betalas in senast 31 mars.

När inbetalning av bokningsavgiften (1500 kr) är gjord är det därmed bekräftat att ni vill ha platsen och ni har då godkänt våra säsongsregler. Vid avbokning av plats görs ingen återbetalning av bokningsavgiften. Vid avbokning efter 31 mars debiterar vi hela säsongsavgiften och ingen återbetalning sker.

Uppsägning av säsongstomt
Vid uppsägning av säsongstomt behöver Västervik Resort få en skriftlig (via post eller mail) uppsägning av gästen som står på den aktuella bokningen. Tänk på att återställa platsen, ta bort ev. grus och lämna in kort och el-nyckel. Om vi anser att tomten inte är städad debiterar vi en avgift på minst 1 000 kr.

Prioritetsordning av säsongstomt
Befintliga säsongscampare har förtur på sin säsongstomt inför vinter- och sommarsäsong.

Byte av plats
Önskar ni byta plats inför nästa år så skicka en förfrågan till vastervikresort@vastervik.se. Önskemålen behandlas i turordning. Ingen stående kölista från år till år utan man måste varje år (tidigast 1 januari 2021 för byte säsong 2022) anmäla sitt intresse på nytt.

Upplevelsebadet
Upplevelsebadet (ej relaxdelen) kan bokas till för hela familjen under sommarsäsongen för 1000 kr. Bokas samtidigt som sommarsäsongen. Öppettiderna kommer att variera beroende på efterfrågan och succesivt öka fram till midsommar och succesivt minska under hösten.

Vem har rätt att bo på tomten?
Bokning av säsongstomt omfattar gästen som står på platsen samt dennes maka/make/sambo och deras hemmavarande barn.

Vad ingår?
Gäster har tillgång till samtliga servicehus med kök, WC, dusch och tvättmaskiner, trådlöst Internet (täckning kan inte garanteras på alla platser). Rabatt på medlemskap till Västervik Resorts 9-håliga golfbana.

Förtydligande
Med anledning av återkommande diskussioner under våren vill vi förtydliga att vi inte garanterar att bokad plats är klar vid säsongsstarten. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda en alternativ plats tills platsen är klar. Även du som har vintersäsong kan bli tvungen att flytta. Det kan bero på väder, vintern, pågående arbeten etc.

Överlåtelse, besök och uthyrning
Vi vill förtydliga att det inte är tillåtet att överlåta eller hyra ut er säsongstomt. Det är inte heller tillåtet att hyra eller låna ut uppställd husvagn. Får ni besök tillkommer en kostnad per 100kr/ person och dygn. Gästen ska checkas in i receptionen vid ankomst. Säsongstomten kan ej delas med annan gäst utan en överenskommelse och avgift med Västervik Resort AB. Västervik Resort har rätt att avboka säsongstomten med omedelbar verkan om dessa regler inte följs.

Passerkort
Nya säsongsgäster får kort vid incheck. Tidigare säsongare behåller kortet och ansvarar själva för att programmera om kortet efter varje säsong. Kortet går till bommar och vissa servicehus, ett kort per ekipage gäller. Flera kort kan köpas till vid behov.

El
Ett krav är att en säsongstomt bokas upp på tomt där det finns en elmätare. Mätaren läser vi av och skickar ut en faktura i slutet av säsongerna. Pris per Kwh är 2 kr. Det är viktigt att säsongsgäster som checkar ut innan säsongen är slut, kontaktar receptionen för avläsning.

Vi ber er att aldrig stänga av strömmen till husvagnen på stolpens säkring då detta kan tolkas som att strömmen har löst ut. Nycklar till elskåp, lämnas ej in efter säsongens slut. Vid uppsägning eller byte av säsongstomt är det viktigt att ni kontaktar receptionen och lämnar in/byter nyckel.

Regler
Alla säsongsgäster ska checka in och ut på Västervik Resort efter respektive säsong. Vid ankomst till oss behövs ett giltigt Campingkort (Camping Key Europe) eller ett Camping-ID. Campingkort/Camping-ID går även att köpa i receptionen för 160kr. Kortet är laddat med rabatter och erbjudanden samt olycksfallsförsäkring. Läs mera om kortet på www.scr.se

Inför 2022 behövs intyg på att husvagnen har genomgått kontroll av gasolanläggningen eller att den är bortkopplad. Intyget visas sen upp vid incheckning i receptionen.

Byggnation som trall, veranda m.m. måste göras på ett sådant sätt att flyttning lätt kan ske vid brand etc. Verandagolv får anläggas i eget valt material inom egen tomtgräns. Husvagnen får ej byggas upp, ett hjul ska vara på marknivå.

Ingen byggnation är tillåten utanför egen tomtgräns. Ej heller planteringar mer än i kärl och inom egen tomtgräns. Staket och fasta vindskydd upp till 70 cm höjd är tillåtet. Fasta anordningar utöver detta är inte tillåtet. Tillfälliga vindskydd av tyg och liknande material som är högre än 70 cm är tillåtet under förutsättning att förtält saknas samt att anordningen inte är av permanent karaktär.

Med tanke på brandrisken ska draget placeras utåt. Endast textilt förtält är tillåtet. Vi ser gärna att säsongsgäster kontaktar VRAB innan ankomst då personal följer med och kollar att uppställningen är enligt våra regler. Allt för att undvika missförstånd.

Krav på utrustning etc. för elanvändning på campingplats ställs av Elsäkerhetsverket. Lagstiftningen ställer krav på oss som anläggningsägare och på dig som gäst. Det är alltid gästens ansvar att elektrisk utrustning är i säkert skick, utrusning är CE-märkt, och att alla kablar är hela. För att få utnyttja eluttagen på Västervik Resort så måste du ha godkänd utrustning, vilket innebär bl.a. att kabeln mellan stolpe och husvagn ska ha en kabelarea på minst 2.5mm². Observera att de flesta "billiga" kablar som säljs på lågprisaffärer inte är godkända. Det är heller inte tillåtet att ha förgreningsdosor mellan el-stolpe och husvagn. Kabeln skall gå direkt från stolpe till vagn. Egen installation av VVS eller elanslutningar (utöver anslutning till egen stolpe med en skarvfri sladd eller eget avlopp) är inte tillåtet.

Grusning och förändring av tomt får endast utföras i samråd med Västervik Resort och endast då tomten uppvisar onormala markförhållanden.

Enligt samma förordning föreskrivs också att det inte får finnas mer än 1 vagn per tomt, samt att endast 1 (en) bil får parkeras på tomten. Eventuell extra bil får stå på stora parkeringen mittemot campingreceptionen, inte inne på området.

Västervik Resort lånar inte ut verktyg och utrusning som exempelvis släpvagn.

Gräsklippning och allmän skötsel av campingtomt
Gräsklippning av tomt undersäsong utförs av säsongsgäst. Gäster kan låna en handgräsklippare i receptionen.

Säkerhet och regler för brand och el
Vi rekommenderar alla våra gäster att noggrant hålla avstånd mellan husvagnarna.

Enligt den brandskyddsförordning vi lyder under bör avståndet mellan två campingenheter vara fyra meter. Detta uppnås enklast genom att vagnen inkl. förtält placeras 2 meter från tomtgränsen, in på tomten åt alla håll. Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar är riktig. Har man en för liten tomt för sin vagn så bör ni byta till en större plats.

Gästbrygga
Västervik Resort har en gästhamn med tillhörande 50 båtplatser. Ett begränsat antal platser går att boka om man har säsongscamping på Västervik Resort. I priset ingår el, vatten. Inga andra perioder går att boka. Pris 2022: 3300kr/båtplats.

Vid säsongens slut
Säsongstomter ska städas av innan sommarsäsongen upphör, även om ni önskar platsen kommande år. Städning innefattar att trall ska tas bort och att ingen annan utrustning eller liknande lämnas kvar längs tomten om ni inte har valt att ha vintersäsong. Har ni själva lagt ut grus ska även detta avlägsnas från tomten. Om vi anser att tomten inte är städad debiterar vi en avgift på minst 1 000 kr. Avfallsanläggningen, Målserum i Västervik tar emot ert skräp. Referera till säsongscamping på Västervik Resort. Kostnad på ca. 200 kr kan tas ut om ni kommer med släpvagn. För öppettider mm. se, www.vastervik.se, under Miljö.

Vinteruppställning
Under vintersäsongen finns ingen möjlighet till vatten- och avloppsanslutning och de kommer inte kopplas på innan den 1 maj när sommarsäsongen börjar. Observera att snöröjning är begränsad till vissa vägar. Meddela receptionen i god tid innan ankomst för hjälp med plogning annars kan vi inte garantera att ni får plogat.

Öppna servicehus under vintersäsongen
Kullen, duschar, toalett och kök Viken och Hagen, enbart handikappstoaletter Alla avdelningar är inte öppna och man delar herr/dam

Vinterförvaring
För er som önskar ha kvar golvmaterial på Västervik Resort inför kommande säsong, tillhanda håller vi en lämplig plats på området. Ni lämnar kvar och packar ert material på tomten. Det behöver vara fastmonterat på pall och lätt kunna lyftas med lastmaskin.

Anser Västervik Resort att golvmaterial inte är packat på lämpligt sätt och vi inte kan lyfta materialet, kan debitering utgå. Säsongsgäster ansvarar själva för att täcka över materialet och märka upp det med platsnummer och namn. Tänk på att göra markering tydlig samt att den tål vatten och sitter fast ordentligt. Gäster som byter säsongstomt ansvarar själva för att tydligt märka om trallen till det rätta numret.

Läs mer Stäng
Betalning

Vintersäsongen ska vara betald senast: 1 oktober Bokningsavgiften för sommarsäsongen, 1 500 kr, ska vara betald senast den 1 oktober. Resterande belopp ska betalas in till den 31 mars. För nya säsongsgäster ska bokningsavgiften vara betald 10 dagar efter bokningsdatumet. Resterande belopp ska betalas in senast 31 mars. När inbetalning av bokningsavgiften (1500 kr) är gjord är det därmed bekräftat att ni vill ha platsen och ni har då godkänt våra säsongsregler. Vid avbokning av plats görs ingen återbetalning av bokningsavgiften. Vid avbokning efter 31 mars debiterar vi hela säsongsavgiften och ingen återbetalning sker.

Byte av plats

Önskar ni byta plats inför nästa år så skicka en förfrågan till vastervikresort@vastervik.se. Önskemålen behandlas i turordning. Ingen stående kölista från år till år utan man måste varje år (tidigast 1 januari 2021 för byte säsong 2022) anmäla sitt intresse på nytt.

Överlåtelse, besök och uthyrning

Vi vill förtydliga att det inte är tillåtet att överlåta eller hyra ut er säsongstomt. Det är inte heller tillåtet att hyra eller låna ut uppställd husvagn. Får ni besök tillkommer en kostnad per 100kr/ person och dygn. Gästen ska checkas in i receptionen vid ankomst. Säsongstomten kan ej delas med annan gäst utan en överenskommelse och avgift med Västervik Resort. Västervik Resort har rätt att avboka säsongstomten med omedelbar verkan om dessa regler inte följs.

Bild 1/8
Bild 2/8
Bild 3/8
Bild 4/8
Bild 5/8
Bild 6/8
Bild 7/8
Bild 8/8
Säsongscamping
Sommarsäsong 2022
Sommarsäsong med el alt. tv anslutning20500kr
Sommarsäsong med el/tv/vattenanslutning21500kr
El2kr/kwh
Säsongskort Upplevelsebadet (gäller ej relax)1000kr
Vintersäsong med elanslutning4200kr
Vintersäsong kan enbart bokas av dem som redan har sommarsäsong

Boka din tomt för 2022 redan idag!