Har du fått mersmak och vill stanna lite längre?

Vi erbjuder 200 säsongstomter på Västervik Resort för er som vill ha en trygg och härlig upplevelse året om. Våra säsongstomter är populära så visa ditt intresse i god tid. Västervik Resort erbjuder förbokningsbar sommarsäsong och vintersäsong. Vi har just nu kö för att få en säsongsplats.

Västervik Resort har två säsonger/år:
Sommar 2023-05-01 – 2023-09-30
Vinter 2022-09-30- 2023-05-01

 

Pris sommarsäsong 2023

Tomt med el alt. el- och TV- anslutning 22.000 kr, plus elförbrukning
Tomt med el och VA – anslutning 23.000 kr, plus elförbrukning
Avgift för el är 3 kr/Kwh

Vi har just nu kö in till våra säsongsplatser. För intresseanmälan av sommarsäsongen 2023, vänligen ta kontakt med Elin Nilsson på elin.l.nilsson@vastervik.se, alt. 0490- 25 80 01

Pris vintersäsong 2022

Tomt med el-anslutning, vintercamping (2022/2023) 5.500 kr, plus elförbrukning
Enbart bokningsbart för dem som bokat sommarsäsong.

Anmälan befintliga säsongare
Vi önskar att ni kontaktar oss och meddelar om ni önskar ha kvar säsongstomten. Svar om vintersäsong med vintercamping senast: 15 september. Svar om sommarsäsong senast: 1 oktober.

Betalning
Vintersäsongen ska vara betald senast: 1 oktober

Bokningsavgiften för sommarsäsongen, 1 500 kr, ska vara betald senast den 1 oktober. Resterande belopp ska betalas in till den 31 mars.

För nya säsongsgäster ska bokningsavgiften vara betald 10 dagar efter bokningsdatumet. Resterande belopp ska betalas in senast 31 mars.

När inbetalning av bokningsavgiften (1500 kr) är gjord är det därmed bekräftat att ni vill ha platsen och ni har då godkänt våra säsongsregler. Vid avbokning av plats görs ingen återbetalning av bokningsavgiften. Vid avbokning efter 31 mars debiterar vi hela säsongsavgiften och ingen återbetalning sker.

Uppsägning av säsongstomt
Vid uppsägning av säsongstomt behöver VRAB få en skriftlig (via post eller mejl) uppsägning av gästen som står på den aktuella bokningen. Tänk på att återställa platsen, ta bort ev. grus och lämna in kort och ev. el-nyckel. Vid uppsägning av tomt ska vi göra en gemensam besiktning av tomten efter återställandet. Om vi anser att tomten inte är städad debiterar vi en avgift på minst 1 000 kr.

Prioritetsordning av säsongstomt
Befintliga säsongscampare har förtur på sin säsongstomt inför vinter- och sommarsäsong. Därefter går vi efter kösystem.

Byte av plats
Önskar ni byta plats inför nästa år så skicka en förfrågan till elin.l.nilsson@vastervik.se. Önskemålen behandlas i turordning. Ingen stående kölista från år till år utan man måste varje år (tidigast 1 januari 2022 för byte säsong 2023) anmäla sitt intresse på nytt.

Upplevelsebadet
Upplevelsebadet (ej relaxdelen) kan bokas till för hela familjen under sommarsäsongen för 1000kr. Man kan även boka till relaxdelen för 1000kr per person, man tar med sig en porträttbild vid bokning. Observera att det inträdet är personligt och man får en speciell biljett som ska visas upp i entrén. Bokas samtidigt som sommarsäsongen. Öppettiderna kommer att variera beroende på efterfrågan och succesivt öka fram till midsommar och succesivt minska under hösten.

Vem har rätt att bo på tomten?
Bokning av säsongstomt omfattar gästen som står på platsen samt dennes maka/make/sambo och deras hemmavarande barn.

Vad ingår?
Gäster har tillgång till samtliga servicehus med kök, WC, dusch och tvättmaskiner, trådlöst Internet (täckning kan inte garanteras på alla platser). Rabatt på medlemskap till Lysingsbadets golfklubbs 9-håliga golfbana.

Förtydligande
Vi garanterar inte att bokad plats är klar vid säsongsstarten. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda en alternativ plats tills platsen är klar. Även du som har vintersäsong kan bli tvungen att flytta. Det kan bero på väder, vintern, pågående arbeten etc.

Överlåtelse, besök och uthyrning
Vi vill förtydliga att det inte är tillåtet att överlåta eller hyra ut er säsongstomt. Det är inte heller tillåtet att hyra eller låna ut uppställd husvagn. Får ni besök tillkommer en kostnad per 100kr/ person och dygn. Gästen ska checkas in i receptionen vid ankomst. Säsongstomten kan ej delas med annan gäst utan en överenskommelse och avgift med VRAB. VRAB har rätt att avboka säsongstomten med omedelbar verkan om dessa regler inte följs.

Passerkort
Nya säsongsgäster får kort vid incheck. Tidigare säsongare behåller korten och besöker receptionen för att uppdatera korten inför varje ny säsong. Korten går till bommar och servicehus, två kort per ekipage gäller. Flera kort kan köpas till vid behov för 20kr/st.

El
Ett krav är att en säsongstomt bokas upp på tomt där det finns en elmätare. Mätaren läser vi av och skickar ut en faktura i slutet av säsongerna. Pris per Kwh är 3kr. Det är viktigt att säsongsgäster som checkar ut innan säsongen är slut, kontaktar receptionen för avläsning. Vi vill att ni själva håller koll på mätaren under säsongen och läser av med jämna mellanrum.

Vi ber er att aldrig stänga av strömmen till husvagnen på stolpens säkring då detta kan tolkas som att strömmen har löst ut. Nycklar till elskåp, lämnas ej in efter säsongens slut. Vid uppsägning eller byte av säsongstomt är det viktigt att ni kontaktar receptionen och lämnar in ev. nyckel.

Regler
Överträdelse mot campingplatsens ordningsregler och/eller bestämmelser i detta avtal, föranleder omedelbar uppsägning och frånflytt av säsongsplatsen utan att någon återbetalning av hyresbeloppet sker.

Alla säsongsgäster ska checka in och ut på VRAB efter respektive säsong. Vid ankomst till oss behövs ett giltigt Campingkort (Camping Key Europe) eller ett Camping ID. Läs mera om kortet på www.scr.se.

Inför 2023 behövs intyg på att husvagnen har genomgått kontroll av gasolanläggningen eller att den är bortkopplad. Intyget visas sen upp vid incheckning i receptionen.

Husvagnens storlek får max vara 25kvm och den skall kunna dras med personbil på allmän väg utan särskilt tillstånd. Byggnation som trall, veranda m.m. måste göras på ett sådant sätt att flyttning lätt kan ske vid brand etc. Verandagolv får anläggas i eget valt material upp till max 60kvm inklusive förtält inom egen tomtgräns och det är inte tillåtet att bygga ihop verandagolvet med granntomtens. Gång fram till tomten är ok, sten eller trall max 1 m bred, övrig stenläggning är ej tillåtet. Husvagnen får ej byggas upp, ett hjul ska vara på marknivå (hit räknas ej stödhjulet). Pallning ska ske på ett säkert sätt. Det är bara tillåtet att ställa upp en husvagn med tillhörande förtält på tomten. Partytält, lusthus, tält och dylikt tillåts ej. Ett förråd/bod på max 2 kvm yta och max 220cm höjd är ok om den placeras inom tomten. Utekök är tillåtet, max 80x200cm, kopplat mot avlopp (ej vattenkoppling). Vatten kan lösas med dunk och egen pump. Paviljong max 3x3m textiltak är tillåtet, ställning i metall ej väggar. Standbytält med plasttak och mjuka väggar är tillåtet.

Ingen byggnation är tillåten utanför egen tomtgräns. Ej heller planteringar mer än i kärl och inom egen tomtgräns. Staket och fasta vindskydd upp till 1 m höjd är tillåtet. Fasta anordningar utöver detta är inte tillåtet. Tillfälliga vindskydd av tyg och liknande material som är högre än 1 m är tillåtet under förutsättning att förtält saknas samt att anordningen inte är av permanent karaktär.

Vagnen ska placeras på ett sådant sätt att den enkelt ska kunna dras ut vid en eventuell brand. Endast textilt förtält är tillåtet. Vi ser gärna att säsongsgäster kontaktar VRAB innan ankomst då personal följer med och kollar att uppställningen är enligt våra regler. Allt för att undvika missförstånd.

Krav på utrustning etc. för elanvändning på campingplats ställs av Elsäkerhetsverket. Lagstiftningen ställer krav på oss som anläggningsägare och på dig som gäst. Det är alltid gästens ansvar att elektrisk utrustning är i säkert skick, utrusning är CE-märkt, och att alla kablar är hela. För att få utnyttja eluttagen på VRAB så måste du ha godkänd utrustning, vilket innebär bl.a. att kabeln mellan stolpe och husvagn ska ha en kabelarea på minst 2.5mm². Observera att de flesta "billiga" kablar som säljs på lågprisaffärer inte är godkända. Det är heller inte tillåtet att ha förgreningsdosor mellan el-stolpe och husvagn. Kabeln skall gå direkt från stolpe till vagn. Egen installation av VVS eller elanslutningar (utöver anslutning till egen stolpe med en skarvfri sladd eller eget avlopp) är inte tillåtet.

Grusning och förändring av tomt får endast utföras i samråd med Västervik Resort och endast då tomten uppvisar onormala markförhållanden. Vi ser till att platsen är jämn vid ankomst av ny säsongsgäst men önskar man ytterligare grus etc. tar vi ut en avgift.

Enligt samma förordning föreskrivs också att det inte får finnas mer än 1 vagn per tomt, samt att endast 1 (en) bil får parkeras på tomten. Eventuell extra bil får stå på en parkering.

Västervik Resort lånar inte ut verktyg eller annan liknande utrustning.

Gräsklippning och allmän skötsel av campingtomt
Gräsklippning av tomt under säsong utförs av säsongsgäst. Gäster kan låna en handgräsklippare i receptionen.

Säkerhet och regler för brand och el
Enligt den brandskyddsförordning vi lyder under skall avståndet mellan två campingenheter vara fyra meter. Detta uppnås enklast genom att vagnen inkl. förtält, trall och staket placeras 2 meter från tomtgränsen mot granntomt. Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar är riktig. Har man en för liten tomt för sin vagn så bör ni byta till en större plats.

Vi vet inte vilka krav som kan tänkas komma via brandskyddsförordningen, man behöver vara medveten om att det kan ställas sådana krav att ekipaget måste flyttas.

Gästbrygga
Ett begränsat antal platser går att boka om man har säsongscamping på VRAB. Pris 2023: 3300kr/båtplats i gästhamnen (inkl. el/vatten), 3000kr/båtplats i båthuset, 2000kr/båtplats på bryggan nere vid Kapell. Period 1 maj till 30 september.

Vid säsongens slut
Säsongstomter ska städas av innan sommarsäsongen upphör, även om ni önskar platsen kommande år. Städning innefattar att trall ska tas bort och att ingen annan utrustning eller liknande lämnas kvar längs tomten om ni inte har valt att ha vintersäsong. Har ni själva lagt ut grus ska även detta avlägsnas från tomten. Om vi anser att tomten inte är städad debiterar vi en avgift på minst 1 000 kr.

Vinteruppställning
Under vintersäsongen finns ingen möjlighet till vatten- och avloppsanslutning och de kommer inte kopplas på innan den 1 maj när sommarsäsongen börjar. Observera att snöröjning är begränsad till vissa vägar. Meddela receptionen i god tid innan ankomst för hjälp med plogning annars kan vi inte garantera att ni får plogat.

Öppna servicehus under vintersäsongen
Kullen- duschar, toalett, kök och tvättstuga. Viken och Hagen- enbart handikapptoaletter. Alla avdelningar är inte öppna och man delar herr/dam.

Vinterförvaring
För er som önskar ha kvar golvmaterial på VRAB inför kommande säsong, tillhandahåller vi en lämplig plats på området. Ni lämnar kvar och packar ert material på tomten. Det behöver vara fastmonterat på pall och lätt kunna lyftas med lastmaskin.

Anser VRAB att golvmaterial inte är packat på lämpligt sätt och vi inte kan lyfta materialet, kan debitering utgå. Säsongsgäster ansvarar själva för att täcka över materialet och märka upp det med platsnummer och namn. Tänk på att göra markering tydlig samt att den tål vatten och sitter fast ordentligt. Gäster som byter säsongstomt ansvarar själva för att tydligt märka om trallen till det rätta numret.

Servicehus, öppettider:
Vissa servicebyggnader har begränsade öppettider, perioden då vi har öppet de flesta servicehus är mellan 1 maj till och med sista september.

Kullens servicehus öppen året runt men inte alla avdelningar.

Läs mer Stäng
Betalning

Vintersäsongen ska vara betald senast: 1 oktober Bokningsavgiften för sommarsäsongen, 1 500 kr, ska vara betald senast den 1 oktober. Resterande belopp ska betalas in till den 31 mars. För nya säsongsgäster ska bokningsavgiften vara betald 10 dagar efter bokningsdatumet. Resterande belopp ska betalas in senast 31 mars. När inbetalning av bokningsavgiften (1500 kr) är gjord är det därmed bekräftat att ni vill ha platsen och ni har då godkänt våra säsongsregler. Vid avbokning av plats görs ingen återbetalning av bokningsavgiften. Vid avbokning efter 31 mars debiterar vi hela säsongsavgiften och ingen återbetalning sker.

Byte av plats

Önskar ni byta plats inför nästa år så skicka en förfrågan till vastervikresort@vastervik.se. Önskemålen behandlas i turordning. Ingen stående kölista från år till år utan man måste varje år (tidigast 1 januari 2022 för byte säsong 2023) anmäla sitt intresse på nytt.

Överlåtelse, besök och uthyrning

Vi vill förtydliga att det inte är tillåtet att överlåta eller hyra ut er säsongstomt. Det är inte heller tillåtet att hyra eller låna ut uppställd husvagn. Får ni besök tillkommer en kostnad per 100kr/ person och dygn. Gästen ska checkas in i receptionen vid ankomst. Säsongstomten kan ej delas med annan gäst utan en överenskommelse och avgift med Västervik Resort. Västervik Resort har rätt att avboka säsongstomten med omedelbar verkan om dessa regler inte följs.

Bild 1/8
Bild 2/8
Bild 3/8
Bild 4/8
Bild 5/8
Bild 6/8
Bild 7/8
Bild 8/8
Säsongscamping
Sommarsäsong 2022
Sommarsäsong med el alt. tv anslutning22.000kr
Sommarsäsong med el/tv/vattenanslutning23.000kr
El3kr/kwh
Säsongskort Upplevelsebadet (gäller ej relax)1000kr
Vintersäsong med elanslutning5500kr
Vintersäsong kan enbart bokas av dem som redan har sommarsäsong