Västervik Resort kan stolt presentera campingsveriges största solcellsanläggning med en produktion av 470MWh om året vilket motsvarar årsförbrukningen av el för 27 svenska genomsnittsvillor eller 240.000 körda mil med elbil vilket tar oss inte mindre än 51 varv runt jorden.

Med hållbarhet i fokus och smarta lösningar står nu en solcellspark redo för att leverera förnybar energi på Västervik Resort. Under solcellsparken har 140 carportar byggts för att nyttja ytan på bästa sätt och utav de finns 18 laddstationer för elbil installerade. Smarta lösningar leder till att nå företagets hållbarhetsmål och få möjlighet till att försörja ca 25 procent av anläggningen med egen producerad el.

  • Det här ett viktigt steg i vår hållbarhetsstrategi där en giftfri miljö, avfallssortering och egen elproduktion är viktiga komponenter för ett hållbart företagande. Vi kunde tidigarelägga projektet tack vare stadsbidrag för solceller och laddstationer. Nästa steg är att utöka med fler solceller och att titta på en hållbara vatten och avloppsförsörjning av anläggningen säger Gunnar Boman, VD på Västervik Resort.

 

Solenergi
Energin från solen är så kraftfull att när solen lyser över Sverige en timme på en klar dag ger den lika mycket energi som hela Sverige förbrukar på ett helt år. Klimatet i Sverige är ultimat för produktion av solenergi då solceller producerar effektivare i svalare temperaturer.

– Solenergi har flera fördelar, den är förnybar, ger inga utsläpp under värme- och elproduktionen och omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp. Solcellers främsta miljöpåverkan kommer från tillverkningsprocessen precis som vid tillverkning av de flesta produkter eller material. Fördelen med solceller är att de genererar 4-12 gånger så mycket energi under sin livstid jämtemot vad tillverkningen förbrukar. Likaså tar det endast 12-18 månader innan produktionen av sol-el motsvarar tillverkningen av solcellerna om man tittar på koldioxidutsläpp, berättar Mats Ström, Försäljningschef Idola Solkraft AB.

Produktionen av nästan 470 MWh om året från solcellsanläggningar kan räknas om till årsförbrukningen av el för 27 svenska genomsnittsvillor.

Idola Solkraft AB
Idola Solkraft AB startade 2015 i Norrköping med visionen att bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Deras fokus ligger på kvalité, miljö och säkerhet. Idola Solkraft AB levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar inklusive konsultation/råd-givning, installation (tak, mark, integrerat, fasad), energilagring, elbilsladdare, service och oberoende besiktning. Idola Solkraft AB ingår i en grupp företag där även Idola Mätteknik AB och B-Excellent AB ingår.