Västervik Resort håller sin verksamhet öppen. För att skapa en säker och trygg miljö för våra gäster och medarbetare vidtar vi följande åtgärder.

Bokningar som görs mellan den 18 mars till 19 april kan bokas om utan ombokningskostnad, med reservation att priset för ombokning kan ändras längre fram. Detta gäller ej avbokningar, då gäller ordinarie regler och vi rekommenderar alltid att du köper till ett avbokningsskydd.

Här följer uppdaterad information om vad vi på Västervik Resort gör för att öka säkerheten för våra gäster och personal och minska spridningen av virus Covid-19.

Utökade riktlinjer vid bokning och besök Uppdaterad: 18 mars, 2020 kl. 10:00

Här följer uppdaterad information om vad vi på Västervik Resort gör för att öka säkerheten, och eventuell spridning av virus. Vi vill att ett besök på Västervik Resort ska kännas säkert därför ber vi dig läsa igenom detta innan du besöker oss. När ska du inte besöka oss?

 • Om du varit i ett riskområde ber vi dig att inte besöka Västervik Resort. Uppdaterad lista på riskområden finner du hos Folkhälsomyndigheten.
 • Om du varit i kontakt med någon som har konstaterad smitta av Coronavirus, covid-19.
 • Om du är sjuk med allmän sjukdomskänsla, hosta, feber eller förkylning. Uppvisar du något av dessa symptom kommer vi inte tillåta dig att besöka oss just nu. Ovan gäller självklart även vår egen personal, som uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens råd. Vi undviker även personlig kontakt med leverantörer och samarbetspartners som stämmer in på ovan. Vänligen respektera dessa åtgärder då vi månar om säkerheten för oss alla, gäster och medarbetare. Allmänna råd Det bästa sättet att skydda sig själv och sin omgivning från virus är alltid att hålla god hygien, men det är extra viktigt att tänka på just nu.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, t.ex. efter kontakt med andra människor
 • Använd handsprit som komplement till handtvätt
 • Försök att låta bli att ha dina händer i ansiktet eller fingrar i munnen
 • Undvik att hälsa genom att ta i hand
 • Undvik om möjligt större folksamlingar
 • Stanna hemma om du är sjuk På Västervik Resort är vi alltid mycket noga med hygien och du hittar desinfektionsmedel i alla offentliga utrymmen.

Vår städpersonal finns på plats och nu har vi utökade rutiner för städning av offentliga utrymmen. Alla hårda ytor såsom våtutrymmen, dörrhandtag, konferensbord, matsalsbord, stolar etc. tvättas med desinfektionsmedel återkommande varje dag. Alla paddor, terminaler och datorer rengörs varje dag.

Hantering av mat; Västervik Resort har alltid höga krav på hygienstandard. Just nu har vi utökade rutiner för städning av offentliga utrymmen, vilket även innefattar våra restauranger. Alla hårda ytor tvättas med desinfektionsmedel regelbundet under dagen. Restaurangerna möbleras glesare, vilket betyder att borden har minst en meter mellan sig enligt myndigheternas föreskrifter. Vi tillhandahåller handdesinfektion för gäster och personal som ser till att gäster använder denna samt säkerställer god hygien i våra matsalar.

Övriga hygienfrågor;

Vi gör allt vi kan för att undvika all typ av smittspridning.

Vad behöver du tänka på innan du besöker oss? Vi gör det vi kan för att utöka beredskapen kring en eventuell spridning av Coronavirus, Covid-19.

Vi ber dig att:

 • Vänta med att besöka oss minst två veckor efter hemresa om du har rest till ett riskområde Uppdaterad lista på riskområden finner du hos Folkhälsomyndigheten. Ej besöka oss om du varit i kontakt med någon som har konstaterad smitta av Coronavirus, covid-19.
 • Stanna hemma om du är sjuk med allmän sjukdomskänsla, hosta, feber eller förkylning. Vi hoppas innerligt att influensaperioden snart är över! Och vill bara påminna om att vi gör dessa insatser för att skydda dig och minimera risken för spridning. Vi ber er vänligen respektera våra riktlinjer och visa hänsyn gentemot övriga gäster och personal.

Tillsammans skapar vi en säker miljö.

Läs mer Stäng