Information om Covid-19

Västervik Resort håller sin verksamhet öppen efter myndigheternas rekommendationer. För att skapa en säker och trygg miljö för våra gäster och medarbetare vidtar vi följande åtgärder.

Här följer uppdaterad information om vad vi på Västervik Resort gör för att öka säkerheten för våra gäster och personal och minska spridningen av virus Covid-19. Läs mer här 

Vi ber dig att följa och samarbeta gällande rekommendationer under kommande helger och högtider som gäller både regionalt och nationellt. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida här